Styrelse

Veteranklubbens styrelse 2022

Ordförande: Bernt Spetz, Rullervägen 6, 432 64 BUA

Mobil: 070 – 629 40 53  e-post: berntspetz@telia.com

Vice ordförande: Rolf Ahrling, Västanvägen 2, 232 53 ÅKARP

Mobil: 070 – 840 99 59  e-post: service@ahrling-ostinge.se

Kassör: Egon Spade, Starbyvägen 199, 262 95 ÄNGELHOLM

Mobil: 070 – 483 84 55  e-post: egonspade@gmail.com

Sekreterare: Lennart Korén, ÅKerbovägen 7, 872 97 SKOG

Mobil: 070 – 691 85 20  e-post: lennartkoren368@gmail.com

Revisor: Rolf Östinge, Resedavägen 14, 232 53 ÅKARP

Mobil: 070 – 881 08 23  e-post: service@ahrling-ostinge.se

Revisor suppleant: Jan-Erik Hallin, Klippgränd 8, 950 40 TÖRE

Mobil: 070 – 646 54 10  e-post: tore_plant@hotmail.com