Om oss

Vi inom Trädgårdsanläggarna drivs av starka värdeord.
Dessa syftar till att höja vårt status som bransch och värna om att ansvarsfullt bygga hållbara utemiljöer samt utföra hållbar grönyteskötsel.

Kvalitet – Seriositet – Kunskap – Hållbarhet – Kontinuitet – Miljö – Gemenskap
Det är några av våra värdeord som vi alltid ska arbeta efter.

Trädgårdsanläggarna företräder medlemmar inom trädgårdsbranschen.
Vi representerar, trädgårdsanläggare, skötselföretag samt företag som verkar inom vår bransch i ett brett spektrum i Sverige från norr till söder. Tillsammans ger det oss möjlighet att påverka utbildning, anställningsförhållande och rättvisa möjligheter att verka som företag på den svenska marknaden. Vi deltar aktivt med utvalda representanter i ett flertal branschorganisationer i Sverige samt på ett internationellt plan med fokus på Europa och Skandinavien.

Vi är stolta över våra medlemmar som gör skillnad för utemiljön.
Med rätt verktyg bygger och förvaltar de för en hållbar grön framtid, i samklang med naturen. I vårt förbund har vi tillsammans skapat en god gemenskap.
Ett fantastiskt kunskapsutbyte och vänner för livet.
Den breda och djupa kunskap samt alla års erfarenhet som våra medlemmar besitter skapar ett fantastiskt nätverk med utbyte av kunskap och tjänster.
En ovärderlig trygghet för alla medlemmar.

Förbundet startade 1948, då fanns det ett starkt intresse för vår bransch och det finns fortfarande. ett stort behov av att stärka förutsättningarna för landets företag inom trädgårdsanläggning och grönyteskötsel. Vi är och kommer alltid att vara ett stabilt, inarbetad och välkänt branschförbund i Sverige.

Kontakta gärna vårt kansli om du vill ha ytterligare information.
Tel 040-75620 eller info@tradgardsanlaggarna.se