Bli trädgårdsanläggare

UTBILDNINGAR
Det finns många utbildningar i Sverige som du kan gå på för att få yrkeskunskap som kan leda till anställning på ett av våra medlemsföretag. För dig som vill arbeta som trädgårdsanläggare finns det många vägar att gå. Det finns yrkeshögskolor (YH) i
Sverige som utbildar arbetsledare och entreprenörer. Du hittar ett flertal här på hemsidan. Det finns två universitet i Sverige, Alnarp i Skåne och Ultuna i Uppland. På Alnarp och Ultuna erbjuds utbildningar inom ett flertal områden, du kan läsa till
hortonom, landskapsarkitekt, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör.

Landskapsingenjör
Landskapsingenjören är den som realiserar det som någon annan, förslagsvis en landskapsarkitekt, har visualiserat. För att bli Landskapsingenjör krävs 180 högskolepoäng.
Landskapsingenjören läser ämnen som markbyggnad, växt, hållbarhet och estetik.
Dessutom ekonomi, ledarskap och digitala ritnings – och kalkylprogram. Byggnation av nya utemiljöer, förvaltning av befintliga grönområden, stadsdelsförnyelse eller undervisning på högskola, möjligheterna är många. Trädgårdsanläggarna i Sverige
delar varje år ut stipendium till elever som läser till landskapsingenjör Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp och Ultuna.

YH Utbildning
YH-utbildningarna är en bra utbildningsform som leder till fördjupade kunskaper i yrket och till kunskaper i arbetsledning, entreprenadjuridik och ekonomi. De som går dessa utbildningar har mycket stora möjligheter att få jobb inom branschen men även
att starta ett eget företag. Vi i Trädgårdsanläggarna har engagerat oss i ett flertal utbildningar och sitter med i flera av ledningsgrupperna, vi är även LIA värdar för studenterna. Trädgårdsanläggarna i Sverige delar varje år ut stipendium till elever
som läser på YH utbildningar och där vi finns representerade i skolans ledningsgrupp.

Studie- och yrkesvägledare
Genom vår broschyr ” Jobb i utemiljö” ger vi möjlighet för de som arbetar med att vägleda elever till fortsatta studier och yrkesliv att ge en rättvis bild av arbete i utemiljöbranschen.
Broschyren visar på bredden i vår bransch och att det finns stora möjligheter att hitta ett jobb som man trivs med. Vi, tillsammans med våra kollegor i utemiljöbranschen, har skickat broschyren ”Jobb i utemiljö” till ca 4500 grundskolor i landet.

Skolor och utbildningar 2024/2025

Akademi Båstad
Kvalificerad Trädgårdsanläggare
Trädgårdsmästare – Hållbar utemiljöförvaltning

Angereds Gård – Naturbruksförvaltningen
Trädgårdsanläggare

Campus Nynäshamn
Trädgårdsmästare

Campus Telge
Trädgårdsmästare Ekologi och Entreprenörskap

Forslunda Umeå
Mark och anläggning
Trädgårdsutbildning

Gunnebo
Trädgårdsmästare – Natur, Kultur och Hållbarhet

Hermods Göteborg
Markbyggnad, Anläggning och Kalkylering – Park och Trädgård
Trädgårdsmästare inriktning Arbetsledning

Hermods Karlskrona
Markbyggnad, Anläggning och Kalkylering – Park och Trädgård

Hermods Stockholm
Green Urban Developer
Markbyggnad, Anläggning och Kalkylering – Park och Trädgård
Mångfaldsinriktad Naturvård i Gröna branschen
Specialiserad Växtkompetens
Trädgårdsmästare inriktning Hållbarhet

Himmelstalund
Naturbruksprogrammet Trädgård – Gymnasium
Grundkurs Trädgård – Vuxenutbildning

Hvilan Gymnasiet
Trädgårdsanläggare
Trädgårdsmästare

Hvilan – Yrkeshögskola
Aborist – Åkarp/Stockholm
Trädgårdsmästare – Odling, Förädling och Entreprenörskap – Åkarp
Trädgårdsmästare – Hållbar parkförvaltning och Ekosystemtjänster

Munkagårdsgymnasiet
Trädgårdsanläggning och grönyteskötsel – Vuxenutbildning

Naturbruksgymnasiet – Kalmar
Trädgård

Nordviksskolan
Gymnasie-Naturbruk – Inriktning trädgård

Sibbhult – Göinge Utbildningscenter
Trädgårdsarbetare

Skillebyholm
Trädgårdsmästarutbildning
Komvux Trädgård
SFI Park och trädgård
Biodynamisk Trädgårdsutbildning Deltid

SLU Alnarp
Trädgårdsingenjör Design
Trädgårdsingenjör Odling

Studium – Göteborg
Trädgårdsarbetare – Skötsel och anläggning – Vuxenutbildning

Tenhult Naturbruksgymnasium
Naturbruksprogrammet Trädgård
Yrkesvux Trädgård

YH Akademin – Uppsala
Arbetsledare Hållbar grönyteförvaltning – Uppsala

Yrkeshögskolan – Enköping
Arbetsledare Hållbar grönyteförvaltning – Uppsala

Yrkesvux Uppsala
Trädgårdsutbildning – Lärling

Yrkesvuxutbildningar Trädgård

Det finns ett antal skolor som erbjuder vuxenutbildning inom trädgård. Det är den sökandes hemkommun som avgör om de vill bevilja pengar till utbildningen och vi ser nu ett trendbrott med fler utbildningar som startar.

Här är de utbildningsanordnare som har yrkesvuxutbildningar våren 2022

Hvilan utbildning Kabbarp
Akademi Båstad Båstad
Göinge utb. Sibbhult
Munkagårdsskolan Tvååker
Studium Göteborg
Tenhult Tenhult
Ingelstorp Kalmar
Himmelstalund Norrköping
Skillbyholm Skillebyholm
Yrkesvux Uppsala Trädgårdutbildning Uppsala
Nordvikskolan Kramfors
Forslunda Umeå

Arbetsmarknadsutbildningar

Arbetsförmedlingen har gjort en upphandling av trädgårdsutbildningar, så nu är det möjligt för arbetslösa att gå trädgårdsutbildningar.