Det är vi som gör det nya gröna Sverige

Våra medlemmar uppfyller vad som krävs för att planera, rita och grundlägga till att anlägga med passande växter. Dessutom kan de sköta anläggningar så att de överlever år från år. Det är några av våra medlemmars styrkor.

Trädgårdsanläggarna i Sverige har funnits sedan 1948 och är en inarbetad branschorganisation för kvalificerade trädgårdsanläggare.

Våra yrkesområden

Trädgårdsanläggning

Våra tjänster

Schakt- och fyllningsarbeten

Husgrunder

Dräneringsarbeten

Yttre VA-arbeten

Plattläggning

Naturstensarbeten

Montering park- och lekutrustning

Gräsmattor

Planteringsarbeten

Ombyggnad utemiljö

Trädgårdsdammar

Pooler

Utforma/besikta

Våra tjänster

Trädgårdsritningar

Lekplatsbesiktningar

Markbesiktningar

Skötselplaner

Trädvårdsplaner

Skötsel av utemiljö

Våra tjänster

Trädbeskärning, trädfällning

Arboristuppdrag

Buskbeskärning

Gräsklippning

Skötsel av utemiljö i park och bostadsmiljöer

Skötsel kyrkogårdar

Snöröjning

Halkbekämpning

Sandupptagning

Övrigt

Våra tjänster

Försäljning sten, växter, trädgårdsmaskiner, pooler

Fastighetsskötsel

Länkade sidor

Trädgårdsanläggarna i Sverige

Vi har verktygen

Våra medlemmar har erfarenhet och den utbildning som krävs för att använda dem. Hitta dem här!

Entreprenad- och motorfordonsförsäkring

Tillsammans med vår försäkringsmäklare, Willis Towers Watson Sweden AB, har vi därför tagit fram branschanpassade försäkringar för våra medlemsföretag.

70 års erfarenhet

Trädgårdsanläggarna i Sverige är en inarbetad branschorganisation för kvalificerade trädgårdsanläggare.

Samarbetspartners

Våra samarbetspartners finns i hela norden och stödjer och känner väl till vilka behov Trädgårdsanläggarna har.

© Copyright Trädgårdsanäggarna i Sverige - STAF