Ansökan

Ansökan om medlemskap

Ansök om medlemskap direkt

Studentmedlemskap (PDF) (spara formuläret, fyll i det och spara igen) skicka in den via e-post eller post.

Skicka den ifyllda ansökan till: Trädgårdsanläggarna i Sverige, Box 1098, 181 22 Lidingö
Eller e-post: info@tradgardsanlaggarna.se

Regler och medlemsformer

Det finns tre medlemsformer i Trädgårdsanläggarna – medlemsföretag, företagsmedlemmar och stödjande medlemmar.

Alla medlemsformer betalar en årlig avgift på 200 kronor till förbundet.

Medlemsföretag har rättighet att utnyttja de förmånliga branschavtalen, inklusive Trädgårdsanläggarnas branschförsäkring. Samtliga medlemsformer omfattas av Trädgårdsanläggarnas eventuella rabatter på olika utbildningar.

Medlemsföretagen får dessutom tidningen Utemiljö som ingår i alla medlemsformer.

Tidsfaktorlistan finns kostnadsfritt tryckt exemplar som distribueras ut.

Medlemsföretagen är automatiskt med i Företagarna och har där tillgång till bland annat juridisk hjälp, personförsäkringar med mera.

Medlemsföretag

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är  0,25% av företagets årsomsättning. I april skickar Trädgårdsanläggarna ut en preliminär avgift på 50 % av föregående års avgift, minst 4000 kronor som är den minsta avgift en medlem kan ha. I månadsskiftet augusti – september skickas slutfakturan som baseras på den omsättning som då finns registrerad. Serviceavgiften har ett maxtak på 27000 kr. Företag som bedriver annan verksamhet än trädgårdsanläggning och trädgårdsskötsel kan räkna ifrån denna del av den totala omsättningen och meddela detta till Trädgårdsanläggarna.

Provmedlemskap för nystartade företag

Nystartade företag kan bli provmedlemmar under högst 2 år, medlemskapet övergår till Medlemsföretag efter att bokslut lämnats in och godkänts av styrelsen.

Villkor och avgifter är samma som för Medlemsföretag.

Nya medlemmar

Det år man blir medlem betalar man bara för de månader man är medlem.

Företagsmedlem

Får delta i föreningens kurser och aktiviteter, får Utemiljö och tillgång till medlemssidorna.

  • Kostnadsfritt

Stödjandemedlem

Får delta i föreningens kurser och aktiviteter, får Utemiljö.

  • Personer betalar 500 kronor/år
  • Skolor betalar 1000 kronor/år

Studentmedlemskap

Får delta i föreningens kurser och aktiviteter, får Utemiljö.

  • Kostnadsfritt under studietiden