Veteranklubben

Veteranklubbens historia

Veteranklubben bildades 1979 i Stockholm och klubbens förste ordförande blev Sigurd Lindgren. Under de första årtiondena var det ett årligt återkommande möte med Norges och Danmarks veteranklubbar. Idag är utbytet mer sporadiskt, även om klubbarna skickar inbjudningar till klubbarnas årsmöten. Hos oss har vi en norrman som hedersmedlem, Knut A Thorvaldsen.

Under åren har följande anläggare varit ordförande i Veteranklubben:

1979 – 1983  Sigurd Lindgren

1983 – 1985  John Nilsson

1985 – 1990  Effe Åhlander

1990 – 2008  Hans G Hassnert

2008 – 2010  Börje Fredriksson

2010 – tv        Bernt Spetz

Veteranklubbens ändamål är att samla äldre trädgårdsanläggare. Klubben kallar de som uppnått 65 års ålder eller däromkring och som varit aktivt medverkande i Förbundsstyrelsen eller gjort betydelsefulla insatser för lokalklubbarna. Även person som inte är medlem i Trädgårdsanläggarna kan ifrågakomma som medlem i Veteranerna. Invalet av ny medlem skall vara enhälligt och sker alltid vid klubbens årsmöte. Medlem kan uteslutas vid passivitet, utebliven medlemsavgift under flera år eller om medlemmen motarbetat klubben i dess syfte.

Veteranklubben träffas en gång per år och då hålls årsmöte samt studiebesök och gemensam middag. Arrangör för dessa träffar utses på årsmötet och följer en viss turordning mellan Stockholm, Västra, Skåne och Norrland. Studiebesöken i samband med dessa träffar bör vara intressanta sevärdheter och kanske inte så mycket med trädgårdsanläggning. Det blir alltid mycket diskussioner mellan medlemmarna om gamla minnen från den tid då de var aktiva anläggare. Vidare är det alltid en stående punkt där representanter från Förbundsstyrelsen kommer och berättar vad som händer i förbundet. Då diskuteras det ofta vad som man gjorde förr och hur man löste problem som kanske är liknande idag.

Veteranklubbens styrelse 2022

Ordförande: Bernt Spetz, Rullervägen 6, 432 64 BUA
Mobil: 070 – 629 40 53  E-post: berntspetz@telia.com 

Vice ordförande: Rolf Ahrling, Västanvägen 2, 232 53 ÅKARP
Mobil: 070 – 840 99 59  E-post: service@ahrling-ostinge.se 

Kassör: Egon Spade, Starbyvägen 199, 262 95 ÄNGELHOLM
Mobil: 070 – 483 84 55  E-post: egonspade@gmail.com 

Sekreterare: Lennart Korén, Åkerbovägen 7, 872 97 SKOG
Mobil: 070 – 691 85 20  E-post: lennartkoren368@gmail.com 

Revisor: Rolf Östinge, Resedavägen 14, 232 53 ÅKARP
Mobil: 070 – 881 08 23  E-post: service@ahrling-ostinge.se 

Revisor suppleant: Jan-Erik Hallin, Klippgränd 8, 950 40 TÖRE
Mobil: 070 – 646 54 10  E-post: tore_plant@hotmail.com