Vad är veteranklubben?

Vetranklubbens historia.

Veteranklubben bildades 1979 i Stockholm och klubbens förste ordförande blev Sigurd Lindgren. Under de första årtiondena var det ett årligt återkommande möte med Norges och Danmarks veteranklubbar. Idag är utbytet mer sporadiskt, även om klubbarna skickar inbjudningar till klubbarnas årsmöten. Hos oss har vi en norrman som hedersmedlem, Knut A Thorvaldsen.

Under åren har följande anläggare varit ordförande i Veteranklubben:

1979 – 1983 Sigurd Lindgren

1983 – 1985 John Nilsson

1985 – 1990 Effe Åhlander

1990 – 2008 Hans G Hassnert

2008 – 2010 Börje Fredriksson

2010 – tv Bernt Spetz

Veteranklubbens ändamål är att samla äldre trädgårdsanläggare. Klubben kallar de som uppnått 65 års ålder eller däromkring och som varit aktivt medverkande i Förbundsstyrelsen eller gjort betydelsefulla insatser för lokalklubbarna. Även person som inte är medlem i Trädgårdsanläggarna kan ifrågakomma som medlem i Veteranerna. Invalet av ny medlem skall vara enhälligt och sker alltid vid klubbens årsmöte. Medlem kan uteslutas vid passivitet, utebliven medlemsavgift under flera år eller om medlemmen motarbetat klubben i dess syfte.

Veteranklubben träffas en gång per år och då hålls årsmöte samt studiebesök och gemensam middag. Arrangör för dessa träffar utses på årsmötet och följer en viss turordning mellan Stockholm, Västra, Skåne och Norrland. Studiebesöken i samband med dessa träffar bör vara intressanta sevärdheter och kanske inte så mycket med trädgårdsanläggning. Det blir alltid mycket diskussioner mellan medlemmarna om gamla minnen från den tid då de var aktiva anläggare. Vidare är det alltid en stående punkt där representanter från Förbundsstyrelsen kommer och berättar vad som händer i förbundet. Då diskuteras det ofta vad som man gjorde förr och hur man löste problem som kanske är liknande idag.