Därför ska du anlita en av våra diplomerade trädgårdsanläggare

Det finns många aktörer ute i landet som säger sig kunna utföra tjänster likande de som våra medlemmar gör, men det är få som kan och har erforderlig utbildning, kunskap och de erfarenheter som krävs för att utföra det korrekt.

Kunskap och erfarenhet är ett av de krav vi har på våra medlemmar

Vi gör en prövning i varje enskilt fall vid nyinkomna ansökningar från företag som vill bli medlemmar. Detta för att försäkra oss om att företaget är seriöst och har vad som krävs för att platsa som medlem hos oss.

Nedan följer de områden som våra medlemmar måste uppfylla och förse förbundet med för att bli antagna som medlemmar:

  • En utförlig verksamhetsbeskrivning.
  • Upplysa om företagets försäkringar (t.ex. entreprenadförsäkring).
  • Ansluten till kollektivavtal (medlemskap i SLA) alternativ ”hängavtal”.
  • Förse förbundet med tre stycken företagsreferenser.
  • Ha en upparbetad stabil ekonomisk bas, samt att verksamheten som bedrivs är seriös, det vill säga att de betalar arbetsgivaravgifter, moms och skatt.
  • Att samtliga uppdrag utförs fackmannamässigt.
  • Att företaget företräds av en person med branschkompetens.
  • Att företaget har varit verksamt under minst tolv månader och har ett bokslut.