Information till studie och yrkesvägledare SYV

Vi tillsammas med våra kollegor i utemiljöbranschen skickat materialet till alla grundskolor ca 4500 st. Det är ett informationsmaterial som vill visa på berdden i vår bransch och att det finns stora möjligheter att hitta ett jobb som man trivs med.

Underhållsnyckeltal

De innehåller mycket information som vi som trädgårdsanläggare tar för givna. De innehåller naturligtvis även tidsåtgång för de olika momenten.

Underhållsnyckeltalen ska i första hand användas för att beskriva processen och vad som kommer att hända under genomförandet av underhållsåtgärden.

Det kan vara bra att lämna över till beställare som inte är i branschen för att förebygga missförstånd.

Du har nu möjligheten att beställa häftet från kansliet.