Gör ett grönare Sverige

Trädgårdsanläggarna i Sverige har funnits sedan 1948 och är en inarbetad branschorganisation för kvalificerade trädgårdsanläggare. Det är med stolthet som vi välkomnar dig till vår nya webb och samtidigt lanserar vårt nya varumärke och namn.

Läs mer om oss

Vad gör vi för dig

Bransch som bara växer

Ansökan om medlemskap

Ansök om medlemskap direkt  (webbformulär)

Ansokan om medlemskap (PDF) (spara formuläret, fyll i det och spara igen) skicka in den via e-post eller post.

Skicka den ifyllda ansökan till: Trädgårdsanläggarna i Sverige, Ärsta 311, 873 92 Bollstabruk.
Eller e-post: info@tradgardsanlaggarna.se

Regler och medlemsformer

Det finns tre medlemsformer i Trädgårdsanläggarna – medlemsföretag, företagsmedlemmar och stödjande medlemmar.

Alla medlemsformer betalar en årlig avgift på 200 kronor till förbundet.

Medlemsföretag har rättighet att utnyttja de förmånliga branschavtalen, inklusive Trädgårdsanläggarnas branschförsäkring. Samtliga medlemsformer omfattas av Trädgårdsanläggarnas eventuella rabatter på olika utbildningar.

Medlemsföretagen får dessutom tidningen Utemiljö som ingår i alla medlemsformer.

Tidsfaktorlistan finns kostnadsfritt tryckt exemplar som distribueras ut.

Medlemsföretagen är automatiskt med i Företagarna och har där tillgång till bland annat juridisk hjälp, personförsäkringar med mera.

Medlemsföretag

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är  2,2 promille av företagets årsomsättning.  Minimiavgiften är 3500 kronor och maxavgiften är 22000 kronor. I april skickar Trädgårdsanläggarna ut en preliminär avgift på 50 % av föregående års avgift, minst 3500 kronor. I september skickas slutfakturan som baseras på den omsättning som då finns registrerad. Företag som bedriver annan verksamhet än trädgårdsanläggning och trädgårdsskötsel kan räkna ifrån denna del av den totala omsättningen och meddela detta till Trädgårdsanläggarna.

Provmedlemskap för nystartade företag

Nystartade företag kan bli provmedlemmar under högst 2 år, medlemskapet övergår till Medlemsföretag efter att bokslut lämnats in och godkänts av styrelsen.

Villkor och avgifter är samma som för Medlemsföretag

Företagsmedlem

Får delta i föreningens kurser och aktiviteter, får Utemiljö och tillgång till medlemssidorna.

Stödjandemedlem

Får delta i föreningens kurser och aktiviteter, får Utemiljö.

  • Personer betalar 500 kronor/år
  • Skolor betalar 1000 kronor/år

Studentmedlemskap

Får delta i föreningens kurser och aktiviteter, får Utemiljö.

  • Kostnadsfritt under studietiden

Ansökan om studentmedlemskap

Studentmedlemskap

Välkommen som ny medlem 2022!

Aktiebolaget Cotton Grahm, medlem Syd

Chakari Mark & Bygg AB, medlem Stockholm

Ekmans Trädgårdsmiljö AB, medlem Västra

Optimum 2 AB, medlem Syd

Sodexo AB, medlem Stockholm