Lediga jobb

Här hittar du du lediga jobb hos både Trädgårdsanläggarnas medlemmar och från Gröna jobb – en samlingsplats för lediga jobb som kommer från LRF och SLA.

Gröna jobb

Gröna jobb startades sommaren 2003 av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Skogs- och Lantarbetsgivarna (SLA) som ett led i kraftsamlingen att stödja de gröna näringarnas utveckling. Utöver LRF och SLA samarbetar Gröna jobb med bland annat arbetsförmedlingen, universiteten, direkt med bransch- och fackorganisationer – som till exempel Kommunal och Trädgårdsanläggarna i Sverige.

www.gronajobb.se

Lediga jobb från trädgårdsanläggarna

Nedan har våra medlemmar möjlighet att lägga upp lediga jobb.

Höstträff Stockholm 22 oktober

Stockholmsföreningen anordnar Höstträff den 22 oktober kl 11.00-16.00 på Münchenbryggeriet.

  • Transportbilar med fokus på miljö
  • Lanz håller föredrag om återvinning
  • mer innehåll kommer….

Lingdagen 2019

Trädgårdsanläggarna har monter på Lingdagen

Green Roof Award!

Vinnarna i 2019 år Green Roof Award har nu fått sina pris vid en utdelningscermoni i Köpenhamn.

Här kan du se en liten film från eventet: https://green-roof.org/the-scandinavian-green-roof-award-2…/ och https://www.youtube.com/watch?v=6HSznVh3Yk0

Nu vill man ha nomineringar till 2020 års Green Roof Award.

Fram till den 30 november finns möjlighet att nominera bästa Green Roof i Skandinavien!
Mer information finns på: https://green-roof.org/award/

Förbundsårsmötet i Västerås 2020

Förbundsårsmöte är i år på Steam hotell i Västerås

Inbjudan och anmälan 

Nordisk kongress i Oslo

Välkomna till vår Nordiska kongress i Oslo 10-11 oktober 2019

Den har underrubriken Hållbarhet och hur ska vi i Trädgårdsanläggningsbranschen kunna bidra till en hållbarare anläggning och skötsel av utemiljön.

Hur tolkar / definierar utemiljösektorn FN: s hållbarhetsmål?

Vi kommer att besöka den första helt fossilfri byggarbetsplats i Oslo.

Hur kan återanvända fler material till utemiljön, vi återanvänder 90-95% av smågatsten/storgatsten, granitkantsten, vi återvinner en del betongprodukter men hur går vi vidare och hittar andra material som vi kan återanvända.

Hur kan vi bli bättre på att samarbeta i branschen så att hela kostnaden för utemiljöns tekniska livslängd arbetas in från början och inte kommer som en överraskning för beställare och skötselorganisationer

Kom med till Oslo och var med och skapa hållbarare utemiljöer, både ekonomiskt och miljömässigt.

Inbjudan och anmälan

Höstmöte SYD o Västra

Trädgårdsanläggarna SYD o Västra bjuder in till ett spännande höstmöte i Köpenhamn den 3-4 oktober. Se program och anmälan 

Höstmöte Stockholm

Stockholm höstträff 18 oktober blir i år på Münchenbryggeriet.

Dagen inleds med en föreläsning om trädplantering och vård av träd.

Dani från företaget Trädliv delar med sig av sina erfarenheter

Mer info kommer senare