Juridisk rådgivning

Advokatfirman dNovo är behjälpliga i juridiska frågor av olika slag.

Advokatfirman dNovo har specialistkompetens bl.a. inom områdena persondata (GDPR) entreprenadrätt, upphandlingsjuridik, allmän affärsjuridik, processer, fastighetsrätt och miljörätt.

Genom samarbetsavtalet erbjuder Advokatfirman dNovo bland annat kostnadsfri juridisk rådgivning om 10-15 minuters till Trädgårdsanläggarnas samtliga medlemsföretag samt kostnadsfria kortare föreläsningar vid förbundets träffar inom ramen för Advokatfirman dNovo expertområden.

Advokatfirman dNovo kommer även att kunna bidra till en ökad kompetens bland förbundets medlemsföretag genom frekvensvisa utbildningsdagar och via notiser på förbundets hemsida om aktuella händelser, t.ex. intressanta rättsfall och nyheter inom lagstiftningen.

Advokatfirman dNovo kommer i första hand representeras av advokat Natalie Svensson; förbundets ”husadvokat”. Natalie Svensson har ca 15 års erfarenhet av allmän affärsjuridik, GDPR (persondata) entreprenadrätt och offentlig rätt (bl.a. offentlig upphandling) och har bl.a. varit verksam på advokatbyråerna Delphi i Stockholm och Lindahl i Malmö. Natalie är medförfattare till Norstedts lagkommentar ”lagen om offentlig upphandling” och är en van föreläsare inom sina områden. Vi är glada att kunna erbjuda samtliga medlemsföretag denna juridiska hjälp.

Medlemskap i Företagarna

Medlemsföretag hos Trädgårdsanläggarna är även medlemmar hos Företagarna, per automatik. Där finns tillgång till juridisk hjälp, förmånliga försäkringar med mera.

 Läs mer om Företagarnas juridiska rådgivning

Klicka på bilden för att komma till dNovos hemsida.
Klicka på bilden för att komma till Företagarnas hemsida.