Inget arbete är för litet eller för stort

Vad gör vi?
Listan kan göras lång på vilka områden och arbetsmoment vi kan hjälpa dig med. Vi gör allt från träd- och buskbeskärning, schakt och
fyllningsarbeten, snöröjning, montering av park- och lekutrustning, arkitektur och trädgårdsritningar.

Anläggning

 • Schakt- och fyllningsarbeten
 • Husgrunder
 • Dräneringsarbeten
 • Yttre VA-arbeten
 • Plattläggning
 • Naturstensarbeten
 • Montering park- och lekutrustning
 • Gräsmattor
 • Planteringsarbeten
 • Ombyggnad utemiljö
 • Trädgårdsdammar
 • Pooler

Arkitektur

 • Trädgårdsritningar
 • Lekplatsbesiktningar
 • Markbesiktningar
 • Skötselplaner
 • Trädvårdsplaner

Skötsel

 • Trädbeskärning, trädfällning
 • Arboristuppdrag
 • Buskbeskärning
 • Gräsklippning
 • Skötsel av utemiljö i park och bostadsmiljöer
 • Skötsel kyrkogårdar
 • Snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Sandupptagning

Övrigt

 • Försäljning sten, växter, trädgårdsmaskiner, pooler
 • Fastighetsskötsel