Green Roof Award!

Vinnarna i 2019 år Green Roof Award har nu fått sina pris vid en utdelningscermoni i Köpenhamn.

Här kan du se en liten film från eventet: https://green-roof.org/the-scandinavian-green-roof-award-2…/ och https://www.youtube.com/watch?v=6HSznVh3Yk0

Nu vill man ha nomineringar till 2020 års Green Roof Award.

Fram till den 30 november finns möjlighet att nominera bästa Green Roof i Skandinavien!
Mer information finns på: https://green-roof.org/award/