2012

2012, december 21 – 13:15

Branschbeskrivning Trädgård

Det är med glädje vi nu kan konstatera att vi finns nu även i statistiken. Den analys som nu gjorts kommer fram till att vi är mellan 50 och 70000 som jobbar i branschen, vi omsätter ca 30 miljarder.

Vi inom Trädgårdsanläggning, skötsel utemiljö är den största del med 40- 50000 sysellsatta och en omsättning på 23 miljarder. Vi hoppas nu att vi kan få fram resurser till utbildning av personal inom vårt område och att vi även får forskningsresurser så att baranscen kan utvecklas och möta morrondagen utmaningar inom t.ex. rehabilitering inom sjukvården och “gröna” lösningar på klimatanpassningen av våra städer.

2012, november 26 – 13:15

Trädgårsanläggarnas stipendiat 2012

Varje år delar Trädgårdsanlägarna ut ett stipendie på 10 000 kronor till en student på Landskapsingenjörsprogrammet SLU Alnarp

Årets stipendiat är Karin Gabert Utdelningen skedde på Examenshögtiden den 27 oktober, Karin var mycket hedrad av att få ta emot stipendiet. Karin examensarbete handlar om EPDM-gummigranulat som bland annat används till stötupptagande underlag på lekplatser men kan även användas som dekorationer och ge annars tråkiga miljöer ett nytt liv. Examensarbetet är utformat som en handbok och kan vara bra att ta fram vid arbete med EPDM gummibelägningar. Du hittar arbete på följande länk:gabert_k_120502_2

 

 

2012, november 7 – 06:45

Höstmötet sådde många nya frön

Mötet inleddes med information om vad som pågår i förbundet och vad som planeras för aktiviteter 2013. Som ett led i arbetet med planeringen för 2013 genomfördes ett grupparbete där deltagarna fick redovisa vilka focusområden de ville att Trädgårdsanläggarna skulle ha under 2013. Resultatet blev att flera av grupperna tog upp hur viktigt det var med rekrytering av ungdomar till branschen och att bra utbildningar marknadsförs. Det är även viktigt att medlemsföretagen tar aktiv del i skolornas utbildnigar och erbjuder praktik men även sitter med i styrgrupperna och påverkar utbildningarna. Ett annat focusområde var att tydliggöra och marknadsföra Trädgårdsanläggarna.

Dagen efter var vi på studiebesök hos vår samarbetspartner Splendor Plant, till detta möte kom det drygt 50 personer som fick en fantastisk rundtur på plantskolan och mycket intressant information. Mötet avslutades med en inspirtionsföreläsning av John Tayler. Vi vill tacka Spelendor för en fantastiskt bra arrangemang.

2012, oktober 30 – 11:15

Praktisk vädering av riskträd

Boken finns att köpa på hos vår systerorganisation i Danmark.

Kontaktuppgifter till DAG Islands Brygge 26 · Postboks 1987 · DK-2300 København S
Tlf. +45 33 86 08 60 · info@dag.dk
Den finns numera även i en svensk översättning och kan då köpas hos

Hans-Otto Tengrud

Arborea Trädgårdskonsult, Basketbollsvägen 12, 238 42  Oxie info@arborea.se

2012, september 27 – 08:30

Trädgårdsanläggarna arrangerade studieresa som bjöd på färg, form och fontäner

Under tre dagar i slutet av augusti besökte 27 trädgårdsanläggare anläggningar i Tyskland och Holland. Höjdpunkten var Floriaden i Venlo.

Men för att ta det från börja så besökte vi den kommande intenationella utställningen IGS 2013 och guidades runt i de pågående anläggningsarbetena. Det skall bli intressant att se det i färdigt skick nästa år.

Vårt nästa mål var då Floriaden som vi besökte en hel dag och kunde få många nya ideer och se material och växter användas på nya sätt och i olika kombinationer.

Vårt avslutande besök var hos tillverkaren av dammpumpar,Oase, där vi fick en demonstration av olika pumpar och fontänmunstycken.

Som en sammafattning av studierean kan man konstatera att många ideer och kontakter har kombinerats med mycket skratt glada tillrop.

2012, augusti 21 – 07:00

Höstmöte i Helsingborg

Det är dags att skicka in sin anmälan till det kombinerade höstmötet och studiebesöket hos vår nya samarbetspartner Splendor plant, där vi får info om företaget men även en föreläsning av John Tayler slottsträdgårdsmästare Malmö.

2012, juni 19 – 06:00

Stora Arbetsmarknadsdagen

Trädgårdsanläggarna deltog i denna konferens där det var 325 SYV:ar som samlats i Stockholm från hela landet till ett seminarie där vi inom branscherna fick precentera oss dels i pauserna och sedan var vi med på 2 st dialog- seminarier där de flesta deltog och där fick vi möjlighet att precentera oss och vårt yrke i ca 15 min..

Det var en mycket lyckad dag där vi fick presentera vårt yrke och hur vi ser på framtiden inom yrket. SYV:arna tyckte det var mycket intressant

2012, juni 4 – 14:00

Yrkes SM Trädgårdsanläggning

Det är nu klart vilka som är svnska mästare, de heter Daniel Andersson och Nils-Hugo Lindström och går på Hvilan utbildningar. Det har pågått tävlingar i tre dagar och alla lagen har kämpat för att få till den bästa och snyggaste anläggningen. Det är första gången som Trädgårdsanläggarna är med som arrangör och det har varit mycket intressant att få en inblick i tävlingsverksamheten. Lagen har fått en ritning med utformning, detaljer, mått och höjder som sedan domarna bedömmer, det ingår även moment som ergonomi, säkerhet och hur effektiv (smart) man utför arbetena. Det har varit väldigt jämt mellan lagen och efter 2 dagar var det mindre än 2 poäng som skiljde de tre första lagen. Det vinnande laget ingår nu i Yrkesladslaget och kommer att tävla för Sverige i Yrkes VM  som går i juli 2013 i Tyskland.

2012, maj 9 – 09:00

Avtäckning och seminarier på Nordiska Trädgårdar

Förutom avtäckningen av den nya loggan arrangerade Trädgårdsanläggarna två seminarier och hade även en monter på mässan. I den stod trädgårdsanläggare från  Stockholm som gav rådgivning till besökare på plats.

På torsdageftermiddagen ordnade förbundet ett seminarium om kvalitetssäkrad skötsel av utemiljön. Föreläsare från Malmö, Stockholm och Luleå gav de 75 deltagarna kunskap i frågan.

Seminariet var en uppföljning på ett som hölls förra året, då var fokus på en upphandling som Svenska Bostäder höll på med. I år berättade man om vilka som fick uppdraget och hur det har gått.

Under fredagens seminarium handlade det om LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten.

Arvid Ekle, tidigare ordförande för Norges motsvarighet till Trädgrådsanläggarna berättade om sina erfarenheter från Norge och hur man på bästa sätt kan ta hand om till exempel stora skyfall.

Även ett svenskt exempel fanns på plats, Anna Yman från Sweco berättade om hur de planerar LOD i byggandet av Djursgårdsstaden i Stockholm2012, maj 9 – 09:00

Ordförande har ordet

Att inleda mötet med en tyst minut var inte den roligaste starten, men givetvis självklart. Vi informerade mötet och berättade en kort resumé över Larserics starka band med STAF. Larseric har under en väldigt lång period arbetat för och haft sitt hjärta i STAF, samt naturligtvis i Tidningen Utemiljö.

När Larseric 2008 på förbundsårsmötet i Bäckaskog fick sig tilldelat utmärkelsen HEDERSMEDLEM i STAF så var det en oerhört stolt och rörd Larseric som tog emot.Tankarna går till Larserics hustru Birgitta samt barnen med familjer. Att Larserics dotter Sophia nu tagit över Tidningen borgar för ett fortsatt bra samarbete och en tidning med hög kvalitet framöver. Kenneth Lundin Förbundsordförande Trädgårdsanläggarna
i Sverige

2012, maj 9 – 08:45

Förbundet byter skepnad

– Ganska tidigt förstod vi att vi måste få till ett namn som berättar vad förbundet består av och vad de gör. Rent konkret arbetar de med Trädgårdsanläggning, vilket gjorde att valet av namn föll sig naturligt. Nu kan de fokusera på att direkt berätta hur bra de är, istället för att först förklara vad förkortningen STAF står för, säger hon.

Under hela processen har de haft STAFs historia med sig, det är ett inarbetat förbund och därför har de varit noga med att inte glömma bort det som varit.

Logotypen är ny och modern, men symbolen i form av trädet känns igen sedan tidigare.

Det är också därför de valt att ha kvar STAF i loggan ett tag framöver. Tanken är dock att det med tiden kan lyftas bort om det känns rätt, när det nya namnet är inarbetat.

Fördelarna för medlemmarna är många. Nu pågår arbetet för fullt med att ta fram den nya hemsidan. Bland annat är tanken de där ska kunna ta del av Trädgårdsanläggarnas olika material och använda i sin egen profilering och marknadsföring. Bland annat genom att kunna hämta färdiga annonsmallar, där företagets eget budskap i princip bara kan klistras in.

– Vissa företag är små och har inte råd att ta hjälp av reklambyråer och då är ju detta en stor fördel, säger Elin Mellberg.

Den allra största och viktigaste funktionen för medlemmarna är en sökdatabas. När man är medlem i Trädgårdsanläggarna i Sverige blir man också sökbar på hemsidan efter ort, namn och vilka tjänster man erbjuder.

– I och med att vi har information om alla medlemsbolagen och deras tjänster så kommer sidan att hamna högt när man söker på Google.

Från och med nu ligger hemsidan uppe och det är viktigt att alla medlemmar går in och fyller i information om sitt företag. Den gamla adressen www.staf.se kommer att fungera ett tag framöver, men sen är det tradgardsanlaggarna.se som gäller.

2012, maj 9 – 08:30

Trädgårdsbranschens framtid

Syftet med mötet var att undersöka trädgårdsbranschens behov av forskning, utbildning och utveckling. Trdägrådsanläggarna Sverige var en av inbjudna organisationer som presenterade näringens syn på frågorna.

Initiativtagare till mötet var Tillväxt Trädgård, ett samarbete mellan akademi och näringsliv, som ska skapa tillväxt i trädgårdsnäringen.

– Det var ett mycket intressant möte där jag fick en hel del frågor och det vi tycker är viktigt fick ta plats, säger Kenneth Lundin om mötet.

Bland annat lyfte Trädgårdsanläggarna frågan kring ett utvidgat ROT-avdrag, som i framtiden bör innefatta alla tillbyggnader och reparationer inom tomtgränsen, vilket inte är fallet i dag.

2012, maj 3 – 13:45

Staf info – maj 2012

Nu kan du ta del av det senaste nyhetsbrevet. Läs om årsmötet i Helsingborg, att förbundet byter skepnad samt seminarier och medverkan på Nordiska Trädgårdar 2012 med mera.

Ladda ner PDF för att läsa nyhetsbrevet.

2012, april 30 – 11:15

Minnet av Larseric lever vidare i STAF

Alldeles innan jag skulle gå in och öppna Trädgårdsanläggarnas förbundsårsmöte i Helsingborg så nåddes jag av budet om Larseric Johanssons tragiska bortgång. Vi hade under den långa och jobbiga sjukdomsperioden en del kontakt, speciellt i början då krafterna fortfarande emellanåt var goda. Budet var inte helt oväntat, men icke desto tråkigare när det kom. Att inleda mötet med en tyst minut var inte den roligaste starten, men givetvis självklart. Vi informerade mötet och berättade en kort resumé över Larserics starka band med STAF. Personligen har jag många minnen av våra långa diskussioner mellan två starka viljor där det krävdes god argumentation för att nå konsensus, som vi nästan alltid gjorde. Samtalen var alltid med stor ömsesidig respekt, men även med massor av humor. Några minnen som satt sig fast är när jag skulle finnas med på bild i samband med ledaren, och vi skulle fotografera min nya halslänk som bekräftade ordförandeskapet i nordiskt Presidium där Larseric absolut ville ha på mig en slips. Jag försökte med att jag inte hade någon med mig, men det var bara att låna hans egen. När Larseric 2008 på förbundsårsmötet i Bäckaskog fick sig tilldelat utmärkelsen HEDERSMEDLEM i STAF så var det en oerhört stolt Larseric som tog emot. Larseric har under en väldigt lång period arbetat för och haft sitt hjärta i STAF, samt naturligtvis i Tidningen Utemiljö. Tankarna går till Larserics hustru Birgitta samt barnen med familjer.

Att Larserics dotter Sophia nu tagit över tidningen borgar för ett fortsatt bra samarbete och en tidning med hög kvalitet framöver. Kenneth Lundin Förbundsordförande Trädgårdsanläggarna i Sverige

2012, april 11 – 23:15

Möt oss på Nordiska Trädgårdar den 12-15 april

2012, februari 25 – 23:45

Nya samarbetsparter

Tre nya leverantörsavtal skrivna
STAF har tecknat avtal med tre nya leverantörer, Berner med verktyg maskiner m.m. Splendorplant med växtmaterial
och HTM design med parkutrustning. Gå in på länkarna och se vad de har att erbjuda. Vi hälsar företagen välkomna
och ser fram emot ett bra samarbete.