Inlägg av Carina Wallin

Kurs AMA anläggning 17

Nya AMA anläggning 17 Kursen kommer att behandla de förändringar som finns i den nya AMA anläggning 17. Hur ska vi som trädgårdsanläggare kunna följa anvisningarna och hur påverkas vårt arbete med kvalité.  Se kursinbjudan 

Underhållsnyckeltal

De innehåller mycket information som vi som trädgårdsanläggare tar för givna. De innehåller naturligtvis även tidsåtgång för de olika momenten. Underhållsnyckeltalen ska i första hand användas för att beskriva processen och vad som kommer att hända under genomförandet av underhållsåtgärden. Det kan vara bra att lämna över till beställare som inte är i branschen för […]

2017

2017, oktober 17 – 13:30 Landskapsingenjörsutbildning på Ultuna Trädgårdsanläggarna har varit delaktiga i lobbandet för att starta en utredning om det är möjligt att starta en Landskapsingenjörutbildning på Ultuna. Trädgårdsanläggarna och vår samarbetsorganisation Naturbrukets yrkesnämd har anmält sitt intesse av att delta i den nu beslutade utredningen. Det vore mycket väkommet om det blir en […]

2016

2016, december 6 – 11:15 Kongress Stockholm 2017 Förutom våra egna medlemmar och de nordiska branschförbundens medlemmar, välkomnar vi alla intresserade i branschen. Vi kan utlova ett digert program med intressanta föreläsningar i aktuella ämnen under två heldagar. Eller vad sägs om till exempel nyheter under rubriken Gröna systemlösningar och modelleringar? Eller senaste nytt när det […]

2015

2015, december 2 – 14:15 Möte med Carl Bennet Som avslutning på första dagen fick vi en inspirerande föreläsning om hur Carl Bennet har gjort för att bygga sina företag, han började med det företag som är störst i hans företags grupp, Getinge AB, de tillverkar utrustning till sjukhus och är då marknads ledande på […]

2014

2014, november 14 – 08:30 Upphandling yrkesbevis utbildningar Det är myckat glädjande att arbetförmedlingen har handlat upp utbildningar inom trädgård, det trots att deras egen statistik säger att det inte är någon brist på utbildade inom trädgård. Det är flera utbildningsanordnare som har fått uppdraget att genomföra utbildningarna. Det är en del av TCYK:s  yrkesbevis […]

2013

2013, november 28 – 20:30 Höstmöte Kristianstad Vi inledde med ett höstmöte på tisdagskvällen där förbundet informerade om vad som pågår i Trädgårdsanläggarna och vad som planeras inför 2014. Det var även en frågestund där önskemålet om fler internutbildningar kom fram och det är en uppgift som kommer att prioriteras under vintern. På onsgadsmorronen kom […]