Inlägg av Carina Wallin

Green Roof Award!

Vinnarna i 2019 år Green Roof Award har nu fått sina pris vid en utdelningscermoni i Köpenhamn. Här kan du se en liten film från eventet: https://green-roof.org/the-scandinavian-green-roof-award-2…/ och https://www.youtube.com/watch?v=6HSznVh3Yk0 Nu vill man ha nomineringar till 2020 års Green Roof Award. Fram till den 30 november finns möjlighet att nominera bästa Green Roof i Skandinavien! Mer information finns på: https://green-roof.org/award/

Lingdagen Alnarp 2018

Vi är på plats för att träffa studenter, kollegor och leverantörer. Som vanligt har vi ett antal företag som behöver personal och här kan du se vilka det är, AB Idrott & Trädgårdsanläggning: rekrytering_personal_berg_och_landskap_0 rekrytering_personal_idrott_och_tradgardsanlaggning ETNI AB: rekrytering_personal_etni Berg & Landskap AB: rekrytering_personal_berg_och_landskap_0 Nicator AB: rekrytering_personal_nicator Ekomiljö & Mark AB: rekrytering_personal_ekomijo