Inlägg av Carina Wallin

Lingdagen Alnarp 2018

Vi är på plats för att träffa studenter, kollegor och leverantörer. Som vanligt har vi ett antal företag som behöver personal och här kan du se vilka det är, AB Idrott & Trädgårdsanläggning: rekrytering_personal_berg_och_landskap_0 rekrytering_personal_idrott_och_tradgardsanlaggning ETNI AB: rekrytering_personal_etni Berg & Landskap AB: rekrytering_personal_berg_och_landskap_0 Nicator AB: rekrytering_personal_nicator Ekomiljö & Mark AB: rekrytering_personal_ekomijo  

Underhållsnyckeltal

De innehåller mycket information som vi som trädgårdsanläggare tar för givna. De innehåller naturligtvis även tidsåtgång för de olika momenten. Underhållsnyckeltalen ska i första hand användas för att beskriva processen och vad som kommer att hända under genomförandet av underhållsåtgärden. Det kan vara bra att lämna över till beställare som inte är i branschen för […]