2017

2017, oktober 17 – 13:30

Landskapsingenjörsutbildning på Ultuna

Trädgårdsanläggarna har varit delaktiga i lobbandet för att starta en utredning om det är möjligt att starta en Landskapsingenjörutbildning på Ultuna. Trädgårdsanläggarna och vår samarbetsorganisation Naturbrukets yrkesnämd har anmält sitt intesse av att delta i den nu beslutade utredningen.

Det vore mycket väkommet om det blir en utbildning i Ultuna då det är brist på Landskapsingenjörer i Mälardalen och norr ut.

2017, oktober 16 – 14:00

ELMIA Park 2017

Byggandet blev en publikdragare som gjorde att vi fick möjligheten att prata med besökarna medans de tittade på hur arbetena fortskred.

Trädgårdsanläggarna hade även ett seminarium tillsammans med SABO, där presenterade vi Underhållsnyckeltalen som tagit fram tilsammans, dekompletterar skötselnycketalen som vi tog fram för 4 år sedan.

Trädgårdsanläggarna hade även ett kortseminarum varja dag som handlade hur vi bygger och sköter hållbara utemiljöer.

2017, april 28 – 17:15

Trädgårdsanläggarna med på Branschsatsning i samarbete med Hvilan Utbildning

Resultatet är att Trädgårdsanläggarna i Sverige och Hvilan Utbildning startar en 40-veckors utbildning i Stockholmsregionen. Huvudman för utbildningen är Arbetsförmedlingen. Utbildningsupplägget ger en bred kompetens inom trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljöer, och riktar sig mot arbetssökande. Stor vikt kommer att läggs vid att hitta rätt deltagare. För att detta skall fungera på bästa sätt gäller det att de företag som har behov av att rekrytera utbildad personal nu visar sitt intresse och engagemang. Kontakta Hvilan utbildning så att ni får vidare information Jimmy Sjöstedt Phone: +46 40 46 37 06 E-mail: jimmy.sjostedt@hvilanutbildning.se

Se annonsen: 11110_aub_sthlm_annons_metro_254x50_print

Upplägg utifrån branschens behov

Utbildningen ger kompetens inom både Trädgårdsanläggning och Skötsel av utemiljöer.

Utöver inriktningskurserna ingår även Växtkännedom, Beskärning och trädvård, Marken och växternas biologi, Lekredskap och träarbeten och Ritningsläsning, avvägning och utsättning.

Yrkesbevis

Vid godkända resultat utfärdas TCYK yrkesbevis direkt under utbildningen. Efter 2400 timmars praktik kan deltagarna få ut sitt gröna kort.

Intervjuer och förberedande utbildning

För att utbildningen ska ha motiverade deltagare som är rustade för yrkesmässigt trädgårdsarbete genomförs intervjuer av varje sökande.

De som går vidare går en två veckors förberedande utbildning med praktiskt arbete varvat med teoretiska studier. Endast de som presterar väl och bedöms klara både praktiska moment och teori blir anvisade till huvudutbildningen.

Under den förberedande utbildningen kommer även arbetsgivare vara med och ta deltagarna på pulsen. Detta är en unik möjlighet som inte ges inom någon annan utbildning. Är du och ditt företag intresserade att delta uppmanas ni   att kontakta Hvilan Utbildning.

Inga traditionella terminer

En del av satsningen bygger på att deltagarna ska komma ut i rätt tid för anställning. Därför följer utbildningen inte de traditionella terminerna utan börjar i juni 2017 och löper till mars 2018

Studiestart: 19 juni 2017

Informationstillfällen: 16 maj kl. 10-12, 24 maj kl. 13-15

Hvilan Utbildning i Stockholm
Franzéngatan 1b

2017, februari 23 – 13:15

Innovation i Utemiljöbranschen

2017, februari 8 – 12:15

Kongress Stockholm 2017

Här kan du se hela programmet: inbjudan_svensk_extern för vår Nordiska kongress, det kommer att bli ett heltäckande innehåll där vi tar fram flera innovationer inom både anläggning och skötsel av utemiljö. Den olika kunskapen från de nordiska länderna  redovisas och vår förhoppning är att kunskaperna kommer till praktisk användning i planering, utformning, anläggning och skötsel av våra framtida utemiljöer.

Kom och var med den 23-24 mars och låt dig inspireras av innovationerna.

Har du frågor angående Kongressen kontakta info@tradgardsanlaggarna.se

2017, januari 2 – 08:00

Miljöministerbesök

Det blir ett ministerbesök på vår Nordiska kongerss där vi får möjligket att informera oss om hur regeringen ser på vår bransch och samtidigt få informera lite om vad vi håller på med inom branschen.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera