2014

2014, januari 21 – 20:00

Bristen på utbildad arbetskraft inom trädgård

Det är glädjande att vi äntlgen får lite utrymme i pressen och kan visa vårt stora behov av utbildad arbetskraft GPskarborgsläns tidning

2014, januari 19 – 12:30

Kurs i nya AMA Anläggning 13

Trädgårdsanläggarnas medlemmar fick en genomgång av nyheterna i AMA Anläggning 13 av Dan Haubo, han är ansvarig för den gröna delen i AMA Anläggning 13. Det var 25 deltagare som tog del av genomgången, där vi bland annat fick information om att från och med AMA Anläggning 13 så ingår tak vegetation “gröna tak”. Kursen var mycket uppskattad och en uppföljning inom skötsel entreprenader efterfrågades.

2014, januari 19 – 12:30

Utbildningsbehovet inom trädgård

I sitt senaste nummer skriver tidningen om vårt stora behov av utbildad arbetskraft inom trädgårdsanläggning och trädgårdsskötsel: atl_artikel

2014, januari 11 – 15:30

Validering av gymnasiekurser

Mer info hittar du på Yrkesbevis hemsida. www.yrkesbevis.com under information/validering

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera