Juridisk rådgivning

Ramberg advokater Helsingborg kommer att vara förbundet och dess medlemmar behjälpliga i juridiska frågor av olika slag.

Ramberg advokater har specialistkompetens bl.a. inom områdena entreprenadrätt, upphandlingsjuridik, allmän affärsjuridik, processer, fastighetsrätt och miljörätt.
Genom samarbetsavtalet erbjuder Ramberg advokater bland annat kostnadsfri juridisk rådgivning om 10-15 minuters till Trädgårdsanläggarnas samtliga medlemsföretag samt kostnadsfria kortare föreläsningar vid förbundets träffar inom ramen för Ramberg advokaters expertområden.

Ramberg advokater kommer även att kunna bidra till en ökad kompetens bland förbundets medlemsföretag genom frekvensvisa utbildningsdagar och via notiser på förbundets hemsida om aktuella händelser, t.ex. intressanta rättsfall och nyheter inom lagstiftningen.

Ramberg advokater kommer i första hand representeras av advokat Natalie Svensson; förbundets ”husadvokat”.
Natalie Svensson har ca 15 års erfarenhet av allmän affärsjuridik,  entreprenadrätt och offentlig rätt (bl.a. offentlig upphandling) och har bl.a. varit verksam på advokatbyråerna Delphi i Stockholm och Lindahl i Malmö. Natalie är medförfattare till Norstedts lagkommentar ”lagen om offentlig upphandling” och är en van föreläsare inom sina områden. Vi är glada att kunna erbjuda samtliga medlemsföretag denna juridiska hjälp.

Lättast når du Natalie Svensson via hemsidan!

Medlemskap i Företagarna

Medlemsföretag hos Trädgårdsanläggarna är även medlemmar hos Företagarna, per automatik. Där finns tillgång till juridisk hjälp, förmånliga försäkringar med mera.

Klicka här för att komma till Företagarnas juridiska rådgivning.

Klicka på bilden för att komma till Rambergs hemsida.