Kontakt

Orgnr:
556520-3550
Huvudkontor:
Helsingborg
Besök:
Gamla vägen 20 A,254 68 Helsingborg
Kontakt:
Pontus Runeke
Direkt:
042-25 33 71
Tel:
042-20 12 22
Väla Mark & Trädgård AB

Våra verksamhetsområdenÖvrigt -

Fastighetsskötsel,Anläggning -

Ombyggnad utemiljö,Skötsel -

Skötsel av utemiljö i park och bostadsmiljöer,
Skötsel kyrkogårdar,
Snöröjning & halkbekämpning,

Begär offert