2017, november 23 - 07:30

De innehåller mycket information som vi som trädgårdsanläggare tar för givna. De innehåller naturligtvis även tidsåtgång för de olika momenten.

Underhållsnyckeltalen ska i första hand användas för att beskriva processen och vad som kommer att hända under genomförandet av underhållsåtgärden.  

Det kan vara bra att lämna över till beställare som inte är i branschen för att förebygga missförstånd.

Du har nu möjligheten att beställa häftet från kansliet.