2017, april 28 - 17:15

Resultatet är att Trädgårdsanläggarna i Sverige och Hvilan Utbildning startar en 40-veckors utbildning i Stockholmsregionen. Huvudman för utbildningen är Arbetsförmedlingen. Utbildningsupplägget ger en bred kompetens inom trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljöer, och riktar sig mot arbetssökande. Stor vikt kommer att läggs vid att hitta rätt deltagare. För att detta skall fungera på bästa sätt gäller det att de företag som har behov av att rekrytera utbildad personal nu visar sitt intresse och engagemang. Kontakta Hvilan utbildning så att ni får vidare information Jimmy Sjöstedt Phone: +46 40 46 37 06 E-mail: jimmy.sjostedt@hvilanutbildning.se

Se annonsen

Upplägg utifrån branschens behov

Utbildningen ger kompetens inom både Trädgårdsanläggning och Skötsel av utemiljöer.

Utöver inriktningskurserna ingår även Växtkännedom, Beskärning och trädvård, Marken och växternas biologi, Lekredskap och träarbeten och Ritningsläsning, avvägning och utsättning.

Yrkesbevis

Vid godkända resultat utfärdas TCYK yrkesbevis direkt under utbildningen. Efter 2400 timmars praktik kan deltagarna få ut sitt gröna kort.

Intervjuer och förberedande utbildning

För att utbildningen ska ha motiverade deltagare som är rustade för yrkesmässigt trädgårdsarbete genomförs intervjuer av varje sökande.

   De som går vidare går en två veckors förberedande utbildning med praktiskt arbete varvat med teoretiska studier. Endast de som presterar väl och bedöms klara både praktiska moment och teori blir anvisade till huvudutbildningen.

   Under den förberedande utbildningen kommer även arbetsgivare vara med och ta deltagarna på pulsen. Detta är en unik möjlighet som inte ges inom någon annan utbildning. Är du och ditt företag intresserade att delta uppmanas ni   att kontakta Hvilan Utbildning.

Inga traditionella terminer

En del av satsningen bygger på att deltagarna ska komma ut i rätt tid för anställning. Därför följer utbildningen inte de traditionella terminerna utan börjar i juni 2017 och löper till mars 2018

Studiestart:

19 juni 2017

 

Informationstillfällen:

16 maj kl. 10-12

24 maj kl. 13-15

Hvilan Utbildning i Stockholm

Franzéngatan 1b