2016, september 16 - 09:00

Arbetsmiljöverket anser att en plastlina inte kan vara ett skärande verktyg. Däremot omfattas maskinen av föreskrifterna Användning av arbetsutrustning 2006:4. Här finns till exempel krav på tillräckliga kunskaper och skydd mot utkast.

Om röjsågen istället förses med någon typ av metallklinga eller metallskärverktyg, så gäller AFS 2012:1. Då betraktas maskinen som en röjsåg och krav på, bland annat, skyddsskor gäller.

      Det är den påmonterade utrustningen som bestämmer om maskinen är en ”röjsåg” enligt AFS 2012:1, 4§, eller inte.