2014, januari 19 - 12:30

Trädgårdsanläggarnas medlemmar fick en genomgång av nyheterna i AMA Anläggning 13 av Dan Haubo, han är ansvarig för den gröna delen i AMA Anläggning 13. Det var 25 deltagare som tog del av genomgången, där vi bland annat fick information om att från och med AMA Anläggning 13 så ingår tak vegetation "gröna tak". Kursen var mycket uppskattad och en uppföljning inom skötsel entreprenader efterfrågades.