2016, december 6 - 11:15

Förutom våra egna medlemmar och de nordiska branschförbundens medlemmar, välkomnar vi alla intresserade i branschen. Vi kan utlova ett digert program med intressanta föreläsningar i aktuella ämnen under två heldagar.

Eller vad sägs om till exempel nyheter under rubriken Gröna systemlösningar och modelleringar? Eller senaste nytt när det gäller användning av biokol? Om hur vi förvaltar våra träd i staden är en annan intressant föreläsning.

Nu finns programmet och möjlighet för våra gäster att anmäla sig, för Trädgårdsanläggarnas medlemmar kommer inbjudan efter helgerna.

I anslutning till konferensen, på lördagen den 25 mars, anordnar vi också vårt förbundsårsmöte som efter förhandlingarna avslutas med en rundtur i Stockholm då vi besöker aktuella byggprojekt samt samlas till gemensam middag på kvällen.

Förutom spännande och matnyttiga föreläsningar, upprepar vi och utökar förra året succé med en mässa för branschens leverantörer, där vi även kommer att ha med ett antal leverantörer från Norge, varav ett flertal verkar på båda marknaderna.

Ta chansen att lära nytt, få inspiration, träffa kollegor och samarbetspartners i branschen och inte minst få möjlighet att personligen träffa leverantörer som visar upp nyheter i utemiljöbranschen.

Dessutom hoppas vi naturligtvis på att alla tar tillvara möjligheten till mingel, god mat och trevlig samvaro, utöver det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som konferensen bjuder på.

Boka in datumen redan nu, 23–24 mars för konferensen som är öppen för alla, samt 25 mars då vi har vårt förbundsmöte. All information om program, tider, kostnader med mera hittar du på vår hemsida, tradgardsanlaggarna.se.

Försöksresultat från tidigare försök