2014, januari 21 - 20:00

Det är glädjande att vi äntlgen får lite utrymme i pressen och kan visa vårt stora behov av utbildad arbetskraft GP, skarborgsläns tidning