2016, september 16 - 09:30

Det har varit ett intensivt arbete hos utbildningsanordnarna och vi vill tacka för det arbete ni lägger ner på ansökningarna för att vi skall få fler kompetenta medarbetare in i vår bransch.

Se vilka utbildningar som är beviljade sedan tidigare under Utbildning och jobb