Utbilda dig till trädgårdsanläggare

Trädgårdsanläggarna i Sverige delar varje år ut stipendium till elever som läser till landskapsingenjör Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp. Det är en treårig utbildning.

För dig som vill arbeta som trädgårdsanläggare finns det många möjliga vägar att gå. Det finns yrkeshögskolor (YH) i Sverige som utbildar arbetsledare och entreprenörer. De finns i Säbyholm, i Umeå, Enköping och Karlskrona. Det finns två universitet i Sverige, Alnarp i Skåne och Ultuna i Uppland På Alnarp erbjuds utbildningar inom ett flertal områden, du kan läsa till hortonom, landskapsarkitekt, landskapsingenjör, trädgårdsingenjör, på Ultuna finns Landskapsarkitekt.

Landskapsingenjör

Landskapsingenjören är den som realiserar det som någon annan, förslagsvis en landskapsarkitekt, har visualiserat. För att bli Landskapsingenjör krävs 180 högskolepoäng.

Landskapsingenjören läser ämnen som markbyggnad, växt, hållbarhet och estetik. Dessutom ekonomi, ledarskap och digitala ritnings – och kalkylprogram. Byggnation av nya utemiljöer, förvaltning av befintliga grönområden, stadsdelsförnyelse eller undervisning på högskola, möjligheterna är många.

Läs mer om vilka områden och yrken du kan vara verksam inom som utbildad Landskapsingenjör

YH Utbildning

YH-utbildningarna är en bra utbildningsform som leder till fördjupade kunskaper i yrket och till kunskaper i arbetledning, entreprenadjuridik och ekonomi. De som går dessa utbildningar har mycket stora möjligheter att få jobb inom branschen men även att starta ett eget företag. Vi i Trädgårdsanläggarna har engagerat oss i ett flertal utbildningar och sitter med i flera av ledningsgrupperna, vi är även LIA värdar för studenterna.

De utbildningar som för närvarande finns är:

2018

  • Arbetsledare för kyrkogård och park – Biologiska yrkeshögskolan i Skara
  • Trädgårdsmästare – Yrkeshögskolan i Enköping
  • Entreprenör och företagare inom gröna sektorn – Södertälje kommun
  • Arbetsledare specialicering trädgård – Båstads kommun Akademi Båstad
  • Arbetsledare Park och utemiljö – Hermods Stockholm, Ekerö
  • Arborist – Hvilan Utbildning AB
  • Arbetsledare Grönyteförvaltning – YA Yrkeshögskola A

2019

  • Arbetsledare specialicering trädgård – Båstads kommun Akademi Båstad

Yrkesvuxutbildningar Trädgård

Det finns ett antal skolor som erbjuder vuxenutbildning inom trädgård, det är den sökandes hemkommun som avgör om de vill bevilja pengar till utbildningen, det har varit svårt att få dessa pengar men vi ser nu ett trendbrott med fler utbildningar som startar.

Arbetsmarknadsutbildningar

Arbetsförmedlingen har gjort en upphandling av trädgårdsutbildningar, så nu är det möjligt för arbetslösa att gå trädgårdsutbildningar över hela landet.