Trädgårdsanläggarna kommer inför beslutet ta fram uppgifter som skall visa att företaget:

  • Har en stabil ekonomisk bas (kreditupplysning).
  • Bedriver en seriös verksamhet, betalar arbetsgivaravgifter, moms och skatt.
  • Utför sina uppdrag fackmannamässigt.
  • Företräds av en person med branschkompetens.
  • Har varit verksam under minst tolv månader och har ett bokslut.
  • Trädgårdsanläggarnas beslut kan inte överklagas utan gäller i 12 månader därefter kan en ny ansökan inlämnas.